Hospodárenie Carga v roku 2011 zaznamenalo pozitívny trend

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., (ZSSK CARGO) zaznamenala v roku 2011 výrazné zlepšenie hospodárenia.

Kladný prevádzkový hospodársky výsledok (EBITDA) za rok 2011 dosiahol výšku 77,5 mil. EUR. Oproti plánu bol tento výsledok lepší takmer o 13,4 mil.  EUR a v porovnaní s rokom 2010  až o takmer 95 mil.  EUR. Celkový hospodársky výsledok je oproti vlaňajšku lepší o takmer 122,3 mil. EUR. Spoločnosť uzavrela hospodárenie v roku 2011 so stratou na úrovni 331 tis. EUR oproti plánovanej strate na úrovni 29 mil. EUR.

„Základným predpokladom naštartovania finančnej stabilizácie bolo prijatie a realizácia interných úsporných opatrení. Ich jadrom bolo prehodnotenie a následný pokles prevádzkových nákladov pri porovnateľných výkonoch prevádzky s rokom 2010. Zároveň sa pod tento výsledok podpísali jednorazové efekty zo záveru roka 2011, ktoré súviseli s plánovaným predajom časti opravárenských kapacít do ZSSK,“ približuje predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK CARGO Ing. Vladimír Ľupták. Keďže v závere roka 2011 bol definovaný majetok na predaj do ZSSK (predaj sa realizoval k 1.2.2012), rozpustili sa rezervy a opravné položky k tomuto majetku.

Ďalšie zníženie nákladov dosiahla spoločnosť v oblasti obstarávania tovarov a služieb s využitím elektronického obstarávania. „Hospodárenie spoločnosti ovplyvnili aj zmeny v oblasti metodiky spoplatňovania železničnej dopravnej cesty. Poplatky sa v roku 2011 dostali na úroveň okolitých krajín, čo umožnilo zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska ako tranzitnej krajiny prepravujúcej tovar po železnici,“ dodáva Ing. Ľupták.

You may also like...