Ministerstvo dopravy uvoľnilo peniaze z eurofondov na košický terminál

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba terminálu intermodálnej prepravy v Košiciach má už zabezpečené financovanie. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ schválil zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento národný projekt. Prijímateľom pomoci z Operačného programu Doprava sú Železnice Slovenskej republiky, ktoré už začali súťaž na zhotoviteľa diela. Otváranie ponúk je naplánované na začiatok apríla.

Odhadovaná cena na realizáciu terminálu intermodálnej prepravy v Košiciach je vyše 37 miliónov eur (bez DPH). Podľa plánu sa dokončenie projektovej dokumentácie na košický terminál očakáva do júna 2013 a samotná výstavba do konca roka 2014.

Terminál intermodálnej prepravy v Košiciach umožní vytvorenie podmienok pre rozvoj intermodálnej dopravy medzi cestnou a železničnou dopravou na východnom Slovensku.

Jeho hlavnými prínosmi budú:

  • zvýšenie podielu ekologickejších druhov dopráv,
  • pozitívny dopad na zvýšenie bezpečnosti v cestnej dopravy presunom záťažových prúdov z priamej cestnej dopravy na intermodálnu prepravu
  •  vytvorenie podmienok pre sústredenie dopravných a logistických služieb,
  • zníženie zaťaženia životného prostredia v dôsledku optimalizácie obslužných prepráv,
  • nárast nových podnikateľských možností,
  • budúci terminál bude prínosom aj k zvýšeniu podielu intermodálnej prepravy tovaru na celkovej doprave v Slovenskej republike.

You may also like...