Na bratislavskej hlavnej stanici výluky pokračujú aj vo februári

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že výluky na bratislavskej hlavnej stanici  pokračujú do 28. februára 2013. Dôvodom je rekonštrukcia trolejového vedenia, ktorú realizuje správca dopravnej infraštruktúry Železnice SR.

V dňoch  29. –  31. januára 2013:

 • vlak Os 3048 mimoriadne ukončí jazdu v ŽST Bratislava-Nové Mesto,
 • vlak Os 3001, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h,
 • vlak Os 4651, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.21 h,
 • vlak Os 2070, na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl.st., bude dopravený cez ŽST Bratislava-Rača, na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady a v ŽST Bratislava predmestie vlak nezastavuje. Cestovné lístky platia pre dlhší smer cesty bez úhrady.
 • pri vlaku R 615 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4,
 • pri vlaku R 801 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 2.

Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy v:

 • ŽST Bratislava-Lamač: Os 2070 + 10 min.
 • ŽST Bratislava-Vajnory: R 801 + 5 min.
 • ŽST Bratislava-Rača: R 615 + 5 min.
 • ŽST Bratislava hl.st.: Os 2070 + 5 min.

V dňoch  31. januára –  2. februára 2013:

 • vlak Os 3048 mimoriadne ukončí jazdu v ŽST Bratislava-Nové Mesto,
 • vlak Os 3001, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h,
 • vlak Os 4651, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.21 h.

Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy v:

 • ŽST Bratislava-Lamač: Os 2070 + 10 min.
 • ŽST Bratislava-Vajnory: R 801 + 5 min.
 • ŽST Bratislava-Rača: R 615 + 5 min.
 • ŽST Bratislava hl.st.: Os 2070 + 5 min.

V dňoch 2. – 4. februára 2013:

 • vlak Os 3048 mimoriadne ukončí jazdu v ŽST Bratislava-Nové Mesto,
 • vlak Os 3001, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h,
 • vlak Os 4651, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.21 h,
 • vlak Os 2070, na trati Bratislava-Nové Mesto – Bratislava hl.st., bude dopravený cez ŽST Bratislava-Rača, nezastavuje v ŽST Bratislava predmestia a na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady; cestovné lístky platia pre dlhší smer cesty bez úhrady,
 • pri vlaku R 615 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4,
 • pri vlaku R 801 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 2.

Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy v:

 • ŽST Bratislava-Lamač: Os 2070 + 10 min.
 • ŽST Bratislava-Vajnory: R 801 + 5 min.
 • ŽST Bratislava-Rača: R 615 + 5 min.
  ŽST Bratislava hl.st.: Os 2070 + 5 min.

V dňoch 4. – 6. februára 2013:

 • vlak Os 3048 mimoriadne ukončí jazdu v ŽST Bratislava-Nové Mesto,
 • vlak Os 3001, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h,
 • vlak Os 4651, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.21 h.

Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy v:

 • ŽST Bratislava-Lamač: Os 2070 + 10 min.
 • ŽST Bratislava-Vajnory: R 801 + 5 min.
 • ŽST Bratislava-Rača: R 615 + 5 min.
 • ŽST Bratislava hl.st.: Os 2070 + 5 min.

Bratislava HLrekonstrukcia

V dňoch 11. –  20. februára 2013:

 • vlaky REX 732, Os 3018, Os 3050, REX 738, R 1508, R 1520, Os 4604 v r (2. – 10.deň N-výluky), Os 4606 v r, R 838 a Os 4610 mimoriadne ukončia jazdy v ŽST Bratislava-Nové Mesto,
 • vlak Os 3015 v r, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 6.01 h,
 • vlak Os 3033, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 14.01 h,
 • vlak REX 735, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 15.38 h,
 • vlak Os 3051, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený  z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 16.01 h,
 • vlak REX 741, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Rača, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 18.38 h,
 • vlak R 871, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený  z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 13.03 h,
 • vlak Os 4619, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 16.07 h,
 • vlak Os 4653, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 20.07 h,
 • vlak Os 2015, na trati Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st., bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2510 s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • vlak Os 2052, na trati Bratislava hl.st. – Devínska Nová Ves, bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2511 v r  s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava- Železná studienka,
 • vlak Os 2051, na trati Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st., bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2512 v r s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • vlak Os 2010, na trati Bratislava hl.st. – Devínska Nová Ves, bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2513  s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • vlak Os 2019, na trati Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st., bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2514 s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • vlak Os 2054, na trati Bratislava hl.st. – Devínska Nová Ves, bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2515 v r  s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady do vlakov smeru Nové Zámky sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 3  a  do vlakov smeru Bratislava hl.st. sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4.

Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy v:

 • ŽST Bratislava hl.st.: REX 861 + 2 min, Os  2044 + 2 min, REX 2507+ 6 min, REX 2510 + 5 min, Os 2011 + 4 min, REX 2511 + 6 min, REX 2512 + 5 min v r, REX 2514 + 5 min,  REX 2515 + 6 min, REX 2519 + 6 min, Os 3035 + 10 min, REX 2523 + 6 min,  REX 2527 + 6 min.
 • ŽST Devínska Nová Ves: REX 2511 + 5 min v r, Os 2052 + 20 min, REX 2513 + 5 min, Os 2010 + 20 min, REX 2515 + 5 min v r, Os 2054 + 20 min.

V dňoch 25. – 26. februára 2013:

 • vlak Os 4619, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 16.07 h,
 • pri vlakoch Os 4608, Os 4612, Os 4614, Os 4618 a Os 4622 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 1,
 • pri vlakoch R 833, R 813, R 835, R 815 a R 837 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 3,
 • pri vlakoch Os 4610, R 830, R 810, R 832, R 812 a R 834 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4.

V dňoch 27. – 28. februára 2013:

 • vlaky Os 4610 a Os 4618 mimoriadne ukončia jazdy v ŽST Bratislava-Nové Mesto,
 • vlak R 873, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 15.03 h,
 • vlak Os 4617, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 15.07 h,
 • vlak Os 4619, na trati Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, bude odrieknutý a vypravený z ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 16.07 h,
 • vlak Os 2015, na trati Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st., bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2510 s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • vlak Os 2052, na trati Bratislava hl.st. – Devínska Nová Ves, bude odrieknutý a cestujúci použijú vlak REX 2511 v r  s mimoriadnym zastavením v ŽST Bratislava-Lamač a na Železničnej zastávke Bratislava-Železná studienka,
 • pri vlakoch Os 4608, Os 4612, Os 4614 a Os 4622 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 1,
 • pri vlakoch R 833, R 813, R 835, R 815, R 877 v f,s  a R 837 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 3,
 • pri vlakoch R 830, R 810, R 832, R 812 a R 834 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4.

Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy v:

 • ŽST Bratislava hl.st. : REX 862 + 5 min, REX 2510 + 5 min, REX 2511 + 6 min, REX 2515 + 6 min, REX 2519 + 6 min, REX 2523 + 6 min, REX 2527 + 6 min, R 877 + 5 min v f,s, Os 3027  + 5 min, Os 3034 + 5 min, REX 866  + 5 min.
 • ŽST Devínska Nová Ves: REX 2511 + 11 min v r, Os 2052 + 20 min.

You may also like...