Premávka Košickej detskej železnice v roku 2011

Košickú detskú železnicu prevádzkujú spoločne Železnice Slovenskej republiky, a. s. (prevádzkovateľ dráhy), Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (prevádzkovateľ dopravy na dráhe) a z poverenia Mesta Košice aj Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (bežná údržba trate, zabezpečovanie cestovných lístkov).

 

 

Košická detská železnica bude v roku 2011 premávať v termíne od premáva 1. 5. do 18. 9. cez všetky voľné dni počas všetkých voľných dní a cez pracovné dni 20.-24.6., 27.-28.6., 1.7., 4.7., 8.7., 15.7, 22.7., 29.7., 30.-31.8.; 2.9. a 16.9.

 

Na východziu zastávku Detskej železnice “Čermeľ” sa dá dostať autobusovou linkou MHD č. 14.

Autobusová linka 14 premáva do Čermeľa zo zastávky “Mier” (prestup z linky 27 od železničnej stanice) a zo zastávky “Havlíčkova” (konečná električiek 2, 4, 9).

 

Linka 14 pri odchodoch o 9:27, 11:27, 13:27, 15:27, 17:27 a 18:57 z Mieru prichádza na zastávku “Čermeľ” 5 minút pred odchodom vláčika a späť odchádza taktiež 5 minút po príchode vláčika.

 

Každé dve hodinyspoje linky 14 premávajú až k Alpinke(viď cestovný poriadok).

 

Cestovný poriadok je konštruovaný tak, že počas dní premávky Detskej železniceje približne každú hodinu spojenie s Alpinkou, a to buď vláčikom alebo autobusom MHD.

Tarifa

Cestovné(platí na 1 jazdu, rovnaké pre 1 úsek aj pre celú trať):

 

 

Tarifa
Deti od 6 do 15 rokov0,50 €
Cestujúci nad 15 rokov1,00 €
Dovozné za živé zviera a batožinu1,00 €

Skupinový cestovný lístok na 1 jazdu v 1 smere:

 

pre skupinu maximálne 30 detí od 6 do 15 rokov + max. 3 osoby nad 15 rokov alebo maximálne 18 cestujúcich od 6 rokov je 15,00 €.

 

Každý cestujúci nad určený počet skupiny platí individuálne cestovné.

 

Prepravu v samostatnom vagóne alebo mimoriadnu jazdu (za osobitných cenových podmienok) je možné objednať 7 dní vopred.

 

Deti do 6 rokov sa prepravujú bezplatne, inak nárok na bezplatnú prepravu nejestvuje. Cestovné lístky MHD na Detskej železnici neplatia.Úhrada za cestovanie bez platného cestovného lístka je v zmysle § 46 Zákona NR SR č. 164/1997 Z. z. v znení jeho neskorších doplnkov a zmien.

 

Objednávanie jázd na tel. čísle 055 – 6419 188

Prepravné pokyny

Základné povinnosti cestujúcich:

  • pred nástupom na jazdu si na nástupišti od vlakvedúceho zakúpiť cestovný lístok v cene podľa vyššie uvedenej tarify
  • bezprostredne po nástupe do vozňa si nechať cestovný lístok označiť vlakvedúcim

Pri preprave platia ustanovenia Prepravného poriadku Detskej železnice v Košiciach.

Informácie sa cestujúcim poskytujú na telefónnych číslach:

v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod:

 

  • 6 407 411, 6 407 412 (rozsah premávky, cestovný poriadok)
  • 6 407 422 (tarifná oblasť)
  • 2 295 051 (prepravné podmienky)
  • 6 419 188 (objednávanie jázd)

v ostatnom čase:

 

  • 6 407 431 (dispečing DPMK, len základné informácie).

Cestovný poriadok Košickej detskej železnice Čermeľ – Alpinka v roku 2011

Autobusové linky MHD č. 14

 

 

 

 

priame spoje na Alpinku (sú vyznačené tieňovane) a prípoje k vláčiku
Mier8:279:2710:2711:2712:2713:2714:2715:2716:2717:2718:2718:5720:27
Havlíčkova8:299:2910:2911:2912:2913:2914:2915:4716:2917:2918:2918:5920:29
Čermeľ (Baránok)8:329:3210:3211:3212:3213:3214:3215:3216:3217:3218:3219:0220:32
Alpinka (rázcestie)8:3710:3712:3714:3716:3718:3720:37

Detská železnica(premáva 1.5.-18.9. cez všetky voľné dni a cez prac. dni 20.-24. a 27.-28.6.; 1., 4., 8., 15., 22. a 29.7.; 30. a 31.8.; 2. a 16.9.)

 

Čermeľ (Baránok)9:3711:3713:3715:3717:3719:07e
Vpred (Čermeľ – vodáreň)9:5311:5313:5315:5317:5319:23e
Alpinka(chata)9:5911:5913:5915:5917:5919:29e

Alpinka(chata)10:1212:1214:1216:1218:1219:42e
Vpred (Čermeľ – vodáreň)10:1712:1714:1716:1718:1719:47e
Čermeľ (Baránok)10:2712:2714:2716:2718:2719:57e

Poznámka: e – nepremáva v mesiacoch máj a september

 

priame spoje z Alpinky (sú vyznačené tieňovane) a prípoje od vláčika
Alpinka (rázcestie)9:0310:5813:0314:5817:0319:0321:03
Čermeľ (Baránok)9:0710:3211:0212:3213:0714:3215:0216:3217:0718:3219:0720:0221:07
Havlíčková9:1010:3511:0512:3513:1014:3515:0516:3517:1018:3519:1020:0521:10
Mier9:1313:3811:0812:3813:1314:3815:0816:3817:1318:3819:3820:0821:13

Dni premávky Košickej detskej železnice v roku 2011 (sú vyznačené tučne a tieňovane)

 

P
U
S
Š
P
S
N
MÁJ
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128
18152229
JÚN
6132027
7142128
18152229
29162330
3101724
4111825
5121926
JÚL
4111825
5121926
6132027
7142128
18152229
29162330
310172431
AUGUST
18152229
29162330
310172431
4111825
5121926
6132027
7142128
SEPTEMBER
5121926
6132027
7142128
18152229
29162330
3101724
4111825

TARIFA(cestovné aj dovozné je jednotné pre celú trať alebo pre jej hociktorý úsek a platí len na 1 cestu v 1 smere)

 

TARIFA
Individuálne cestovné – deti od 6 do 15 rokov0,50 €
Individuálne cestovné – cestujúci nad 15 rokov1,00 €
Individuálne dovozné1,00 €
batožina alebo živé zviera
Skupinové cestovné:
max. 30 detí od 6 do 15 rokov + max. 3 osoby nad 15 rokov alebo max. 18 cestujúcich od 6 rokov15,00 €
Každý ďalší cestujúci nad určený počet skupiny platí individuálne cestovné.

 

 

You may also like...