Prieskum: Cestujúci oceňujú čistotu a komfort nových eurovlakov

Železničná spoločnosť Slovensko nakúpila aj vďaka eurofondom 32 nových regionálnych eurojednotiek, ktoré sú postupne zavádzané do prevádzky od decembra 2010. Po dvoch rokoch ich používania sa ZSSK rozhodla zistiť, ako sú s novými vlakmi spokojní cestujúci v regionálnej preprave. Z prieskumu vyplynulo, že cestujúcim najviac vyhovuje čistota a komfort, ale privítali by nižšiu cenu cestovného, častejšie spoje počas večerných špičiek a väčšiu ponuku vlakov počas víkendov.

Železničná spoločnosť Slovensko zisťovala  spokojnosť  v šiestich kategóriách – kvalita cestovného poriadku, správne nastavenie dennej ponuky vlakov, čistota, výška cestovného, sedačková kapacita vlakov a komfort cestujúcich. Ľudia hodnotili vlaky na päťbodovej stupnici – som veľmi spokojný (1), som spokojný (2), je to dobré (3),  som nespokojný (4), som veľmi nespokojný (5).

Komfort vlakov ohodnotilo pozitívne takmer 95% opýtaných a čistotu vyše 97%. Kapacitu vlakov ohodnotilo  pozitívne takmer 94% respondentov. Najhoršie známky získali kategórie výška cestovného  a denná ponuka vlakov.

861.001 Maria

Prieskum celkovo ukázal, že cestujúci sú s novými vlakmi spokojní  – v priemere  ohodnotili vlaky známkou 2,16. Čistote vo vlakoch dali cestujúci známku 1,76 a komfort vo vlakoch oznámkovali na 1,87. Kapacita vo vlakoch získala hodnotenie 2,07 a cestovný poriadok 2,22. Horšie dopadla frekvencia spojov (2,42). Cestujúci majú najväčšie výhrady k výške cestovného  a ohodnotili ho známkou 2,59.

Prieskum bol realizovaný v novembri 2012 v rozsahu 866 odovzdaných dotazníkov. V čase prieskumu ZSSK disponovala už 25 eurojednotkami (9 elektrických poschodových jednotiek (EPJ), 7 poschodových jednotiek typu push-pull (PP) a 7 dieselmotorových jednotiek (DMJ). Vlaky sú vybavené klimatizáciou, centrálnym otváraním dverí, ale aj kamerovým a informačným systémom. V zime je veľkou výhodou možnosť predkurovať vozidlá s časovou predvoľbou. Nechýba ani nástupná plošina pre vozičkárov, či  vyhradené miesta pre telesne postihnutých.

Do budúcna chce ZSSK nadviazať na pozitíva tohto regionálneho projektu a už dnes pripravuje druhý projekt, ktorý bude viac zameraný na integráciu dopravy. Bude riešiť prípojovosť vlakov s autobusmi.  Projekt  v rámci Operačného programu Doprava  má cestujúcim postupne priniesť ďalších 29 eurojednotiek. Celkové investičné náklady tohto projektu sa odhadujú vo výške 180 mil. €.

Zdroj: TA3

You may also like...