Rekonštrukcia železničnej stanice Kežmarok

V Kežmarku bola realizovaná úprava nástupišťa č.2 medzi koľajami č.1 a č.2 na ostrovné s dvoma nástupnými hranami, úprava krajného nástupišťa medzi koľajou č.1 a prijímacou budovou, výšková a smerová úprava koľají, odvodnenie nástupíšť, úprava priechodov pre prístup k nástupišťu č.2

Bola položená zámková dlažba medzi koľajou č.1 a prijímacou budovou.

FOTO : Dušan Cvek

You may also like...