Tagged: kosicka detska zeleznica

Košickú Detskú Železnicu propagujú na Slovensku i v zahraničí

O Košickej detskej železnici (KDŽ) sa dozviete viac na Slovensku i v zahraničí. Na staničkách muzeálnych úzkorozchodných železníc na Slovensku a v Poľsku pribudli začiatkom augusta veľkoplošné propagačné bannery, s cieľom upozorniť na existenciu všetkých úzkorozchodných...