Okuliarnik 750.129 horel v Prešove

Horenie rušňa 750 129-9 ZSSK na Os 9131 v žst. Prešov 18.10.2011

1. časť

2. časť

V súvislosti s udalosťami v Prešove som položil pár otázok, na ktoré nám odpovedala hovorkyňa Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. pani Jana Grešnerová.

1. Aké boli príčiny požiaru?

U hnacieho dráhového vozidla došlo k technickej poruche spaľovacieho motora, ktorá bude predmetom vyšetrovania odbornej komisie. Nešlo o požiar, ale technickú poruchu.

2. Bol niekto zranený?

Pri technickej poruche hnacieho dráhového vozidla 750.129-9 nebol nikto zranený.

 3. Aka bola škoda na rušni a okolí?

Predbežná výška škody na hnacom dráhovom vozidle 750.129-9 bude známa podľa záverov komisionálnej prehliadky, konečná výška škody bude stanovená až po ukončení opravy hnacieho dráhového vozidla.

 4. Kto bude niesť zodpovednosť za vzniknuté škody?

Čakáme na závery vyšetrovania odbornej komisie.

 5. Aký osud čaká vyhorený rušeň?

Hnacie dráhové vozidlo po technickej poruche spaľovacieho motora bude sprevádzkované podľa záverov komisionálneho posúdenia.

Ďakujem za rozhovor.

DOPLNENÉ 28.10.2011

Neoficiálne informácie :  Motor vybehol do vysokých neprípustných otáčok a tie z nejakej príčiny nezreguloval ani regulátor, ani mechanický stop ani preotačková ochrana. On ten motor pri vysokých otáčkach neraz už beží doslova aj na zmesi oleja, takže je problematické ho zastaviť odsunom paliva a v podstate aj nebezpečné sa k nemu priblížiť.
Ona tá mašina nehorela ale motor vyhádzal výfukmi olej na skriňu a zastavila ho až samotná havária motora, ktorý nezniesol tak vysoké otáčky.

You may also like...