Author: iXo

Medzinarodna vystava vlacikov v Kosiciach

Medzinárodná výstava vláčikov v Košiciach

Pozývame všetkých fanúšikov na medzinárodnú výstavu vláčikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. až  7. septembra v Košiciach v priestoroch Steel arény.

Hrad Brekov

Železničná nostalgia na hrad Brekov a po východnom Slovensku

Košický Klub historických koľajových vozidiel (KHKV) pripravil originálny nostalgický expres po východnom Slovensku, spojený s výstupom na hrad Brekov. Železničná nostalgia na hrad Brekov a po východnom Slovensku vyrazí už 18. augusta 2012.