Author: iXo

34. Slovenský zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov v Starej Ľubovni – Ľubovnianskych kúpeľoch

Vlakom so zľavou na 34. Slovenský zraz cykloturistov do Starej Ľubovne

Železničná spoločnosť Slovensko ako zmluvný partner Klubu slovenských turistov  pripravila  ponuku pre turistov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnia 34. Slovenského zrazu cykloturistov v Starej Ľubovni – Ľubovnianskych kúpeľoch, prostredníctvom ktorej bude poskytnutá zľava na cestovnom vo výške...

Klub Slovenskych turistov

Vlakom so zľavou na Národný výstup na Kriváň

Železničná spoločnosť Slovensko ako zmluvný partner Klubu slovenských turistov pripravila ponuku pre turistov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnia Národného výstupu na Kriváň, prostredníctvom ktorej bude poskytnutá zľava na cestovnom vo výške 25%.

Výluka v úseku trate Trebišov – Čeľovce – Slivník

Výluka v úseku trate Trebišov – Čeľovce – Slivník

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že z dôvodu komplexnej rekonštrukcie koľaje v úseku trate Trebišov – Čeľovce – Slivník dôjde k obmedzeniam osobnej vlakovej dopravy od pondelka 30. júla 2012 do štvrtka 23. augusta 2012.