Author: iXo

Pokračuje výluka na Bratislavskej hlavnej stanici

Pokračuje výluka na Bratislavskej hlavnej stanici

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že aj v priebehu augusta (od stredy 1. augusta do utorka 14. augusta 2012) budú pokračovať výluky v železničnej stanici Bratislava hlavná stanica z dôvodu rekonštrukcie trolejového vedenia.

Výluka na trati Varín – Vrútky

Výluka na trati Varín – Vrútky

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že v priebehu augusta dôjde k meškaniu viacerých vlakov, nakoľko  na trati Varín – Vrútky budú prebiehať výluky z dôvodu opravy železničného mostu cez rieku Váh.

34. Slovenský zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov v Starej Ľubovni – Ľubovnianskych kúpeľoch

Vlakom so zľavou na 34. Slovenský zraz cykloturistov do Starej Ľubovne

Železničná spoločnosť Slovensko ako zmluvný partner Klubu slovenských turistov  pripravila  ponuku pre turistov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnia 34. Slovenského zrazu cykloturistov v Starej Ľubovni – Ľubovnianskych kúpeľoch, prostredníctvom ktorej bude poskytnutá zľava na cestovnom vo výške...

Klub Slovenskych turistov

Vlakom so zľavou na Národný výstup na Kriváň

Železničná spoločnosť Slovensko ako zmluvný partner Klubu slovenských turistov pripravila ponuku pre turistov zo Slovenska, ktorí sa zúčastnia Národného výstupu na Kriváň, prostredníctvom ktorej bude poskytnutá zľava na cestovnom vo výške 25%.