ŠTREKA.net Blog

Výluka na trati Rimavská Sobota – Rimavská Baňa

V období od 5.11-5.12. 2012 bola realizovaná obnova koľaje v kilometri 23,086 -27,386 v úseku Rimavská Sobota – Rimavská Baňa vzhľadom na nevyhovujúci stav železničného zvršku a viaceré opakované technické poruchy (vybočenie koľaje).