Category: Novinky

Czech Raildays 2012 – 13. ročník veľtrhu

V Ostrave sa bude konať 13. ročník medzinárodného veľtrhu Czech Raildays  v dňoch 19. až 21. júna 2012. Veľtrh je zameraný na železničnú techniku, výrobky a služby pre potreby železničnej a mestskej koľajovej dopravy.

Marianska put 2012 - Levoca

Vlakom na Mariánskú púť 2012 do Levoče

Starobylé mesto Levoča ležiace na východe regiónu Spiš je kultúrno-historickým pokladom medzi slovenskými mestami s množstvom stavebných pamiatok viažucich sa k slávnym dejinám mesta.

736.104_carchye_NZ_090612 Hubert

Somár 736.104 nahradil pokazený Pantograf

Panťáky, pantografy alebo aj PTG-čka, ako sú familiárne označované elektrické jednotky r. 560 už pomaly ale isto dožívajú a ich stav zodpovedá aj ich veku.

Výluka na trati Prešov – Bardejov

Výluka na trati Prešov – Bardejov

Železničná spoločnosť Slovensko informuje, že od pondelka 11. júna do piatka 6. júla 2012 bude nepretržitá výluka staničných koľají v železničnej stanici Raslavice.